Pagina 42 - Verlengde Schrans en de Badweg - een historische beschrijvin

Basis HTML versie

41
De Badweg
De Badweg is weg
Het bad al eerder
Maar dit doet zeerder
Zo ineens en buiten mijn macht
Hoe vertel ik het mijn Nage(l)slacht
Sietse Nagel
De naam Badweg geldt tegenwoordig alleen voor het
stukje weg vanaf de Verlengde Schrans, beginnend naast het
huisnummer 123, tot aan de Oostergoweg. Een paar oude
bomen op het einde aan de rechterkant herinneren nog aan de
oorspronkelijke begroeiing. Achter het verpleeghuis Nieuw
Mellens staan nog oude vruchtbomen van een grote boomgaard
en rechts van het Drachtsterplein, in de bocht naar de
Drachtsterbrug, staat nog een bijzondere Cypres, die herinnert
aan het laatste stukje Badweg bij de toenmalige villa Abbinga
State.
Waarschijnlijk is omstreeks 1100 een dijkje aangelegd
van de voormalige terp Mellens naar de brede dijk (nu de
Verlengde Schrans) langs de toenmalige Middelzee. Het pad
over deze dijk werd de Mellenserdyk. Aan de rand van deze
terp en naast de Mellenserdyk werd omstreeks 1400 Abbinga
State gebouwd. Toen eind zestiende eeuw de laatste huisjes
op de terp werden afgebroken, verdween langzamerhand de
naam Mellens. Waarschijnlijk werd de Mellenserdyk in de
volksmond toen al vaak de Abbingaasterweg of de wech naar
Abbega genoemd.
Het Juffersreedje
De benaming het Juffersreedje werd voor het eerst in
1721 genoemd door dr. G.A. Wumkes in zijn ‘Stads- en
Dorpskroniek’. De juffers die waarschijnlijk werden bedoeld
waren Anna Maria van Schurman (1607-1678) en haar zuster
Emilie, die toen vaak logeerden bij hun oom en tante, de toen-
malige eigenaars van Abbinga State.
De benaming het Juffersreedje werd later ook toege-
schreven aan de juffers Sloterdijck, een moeder en twee
dochters. De moeder Iskjen Catharina Bourboom, getrouwd
met mr. Willem Augustijn Sloterdijck (1714-1764) kocht
Abbinga State in 1781 en ging daar wonen met haar zoon en
twee dochters. In de adresboeken en de burgerlijke stand van
de gemeente Leeuwarderadeel stond de naam het
Juffersreedje als straatnaam vermeld tot 1935. In dat jaar
werd de naam gewijzigd in Badweg vanwege de opening in
1932 van het openluchtzwembad aan het einde van het
Juffersreedje.
4. De Badweg/het Juffersreedje
1718 atlas Schotanus - weg naar Abbinga State en Feytsma State en daar
tussenin de terp Mellens (zie*)
2011 - Laatste stukje Badweg-Juffersreedje vanaf de Verlengde
Schrans tot aan de Oostergoweg
2011 - Oude vruchtbomen Badweg bij Nieuw Mellens
2011 - Naast het Drachtsterplein staat de bijzondere Cypres als
herinnering aan de oude Badweg